Μαθησιακές δυσκολίες

Είναι μύθος πως τα παιδιά που δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας καθημερινής σχολικής δραστηριότητας είναι παιδιά κουτά, αδιάφορα ή τεμπέλικα.
Είναι αλήθεια πως το εκπαιδευτικό σύστημα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε παιδί μιας μέσης φυσιολογικής νοημοσύνης να μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
Υποψιαζόμαστε μαθησιακές δυσκολίες όταν η επίδοση ενός παιδιού στην ανάγνωση στα μαθηματικά στη γραπτή έκφραση είναι σημαντικά κάτω του αναμενόμενου για την ηλικία και την εκπαίδευσή του.
Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε πως μια μαθησιακή δυσκολία είναι πολύ πιθανό να ενοχοποιείται για δευτερογενή προβλήματα συμπεριφοράς, συχνά αντιληπτά ως απογοήτευση ματαίωση χαμηλή εικόνα εαυτού, περιθωριοποίηση ή επιθετικότητα.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτή που οδηγεί στην αναγνώριση του προβλήματος και απενοχοποιεί παιδιά και γονείς. Ενώ η κατάλληλη αντιμετώπιση βοηθά το παιδί να βρει νέους τρόπους μελέτης και μάθησης. Ενθαρρύνει πιο θετικές τάσεις απέναντι στη σχολική διαδικασία. Προβάλλει την αίσθηση ότι στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα.